UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỌP PHIÊN THƯỜNG KỲ THÁNG 11
Thứ Bảy, ngày 23 tháng 11 năm 2019 - 9:7

Ngày 22/11/2019, Ủy ban nhân dân thành phố họp phiên thường kỳ tháng 11 năm 2019. Chủ trì cuộc họp đồng chí Tô Hoàng Linh, Chủ tịch UBND thành phố, tham dự có Lãnh đạo Thường trực HĐND; lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Thành ủy; các Ban Hội đồng nhân dân thành phố; lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; các thành viên UBND thành phố; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thành phố; lãnh đạo Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường và quản lý đô thị Tuyên Quang, lãnh đạo Hợp tác xã vận tải và dịch vụ môi trường Thanh Bình; lãnh đạo Công ty Cổ phần Tuyên Quang Xanh; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND các xã, phường.

 

 

     Trong tháng 11 năm 2019, các phòng, ban chuyên môn thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường đã tập trung thực hiện duy trì các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Thu nợ tiền nợ đọng thuế còn thấp; công tác lập thủ tục đầu tư, giải ngân vốn một số công trình khởi công mới năm 2019 chưa đảm bảo tiến độ theo kế hoạch; tiến độ lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, bồi thường giải phóng mặt bằng, phương án thiết kế một số công trình còn chậm; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân tại các khu tập thể trên địa bàn chậm; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt thấp so với kế hoạch. Một số cơ quan, đơn vị được giao tham mưu, giải quyết đơn thư, ý kiến kiến nghị của cử tri, chưa báo cáo đúng tiến độ và kết quả giải quyết có vụ việc chưa cụ thể, dẫn đến một số vụ việc còn có đơn kéo dài. Một số vụ việc có tính chất phức tạp, khó khăn trong việc xác minh, thu thập hồ sơ, tài liệu nên thời gian giải quyết bị kéo dài. Tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông được kiềm chế nhưng chưa thực sự bền vững...
Kết luận cuộc họp Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu trong tháng 12/2019, các phòng, ban, cơ quan thành phố và các xã, phường nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ, quyết liệt trong việc tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 đã đề ra, đồng thời chuẩn bị các điều kiện triển khai thực hiện quyết liệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2020 ngay từ những tháng đầu năm.
   

tin, bài: Văn phòng HĐND và UBND thành phố


Tổng số: 34 | Trang: 1 trên tổng số 4 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: