Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức họp về tiến độ thực hiện lập Đề án phân loại đô thị và đề nghị công nhận thành phố Tuyên Quang là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Tuyên Quang.
Thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019 - 8:54

Ngày 28/11/2019, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức họp về tiến độ thực hiện lập Đề án phân loại đô thị và đề nghị công nhận thành phố Tuyên Quang là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Tuyên Quang. Đồng chí Phạm Quốc Chương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo và cán bộ các phòng, ban, cơ quan: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Lao động TBXH, Y tế, Kinh tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thông tin, Nội vụ thành phố, Văn phòng HĐND và UBND, Chi cục Thống kê, Chi cục Thuế, Điện lực thành phố, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường thuộc thành phố; Ủy ban nhân dân xã Phú Lâm, xã Kim Phú, thị trấn Tân Bình, huyện Yên Sơn.


 

 Tại cuộc họp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố báo cáo tiến độ thực hiện lập Đề án phân loại đô thị và đề nghị công nhận thành phố Tuyên Quang là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Tuyên Quang. Các thành phần dự họp đã thảo luận và phân tích rõ thuận lợi, khó khăn, xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng, khối lượng công việc lớn, qua nhiều trình tự, thủ tục và cùng nhất trí với tiến độ, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị trong báo cáo.

Kết thúc cuộc họp, Đồng chí Phạm Quốc Chương - Ủy viên BTV Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố (Đại diện chủ đầu tư): Đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn tối đa thời gia thực hiện lựa chọn nhà thầu thực hiện lập Đề án (hoàn thành trước ngày 19/12/2019) và thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

2. Các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Lao động TBXH, Y tế, Kinh tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thông tin, Nội vụ thành phố; Văn phòng HĐND và UBND thành phố; Chi cục Thống kê thành phố, Chi cục Thuế thành phố, Điện lực thành phố, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường thuộc thành phố; Ủy ban nhân dân xã Phú Lâm, xã Kim Phú, thị trấn Tân Bình, huyện Yên Sơn theo chức năng nhiệm vụ rà soát, tổng hợp, cung cấp số liệu, tài liệu có liên quan đến lập đề án cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố đảm bảo chính xác, kịp thời.

3. Phòng Quản lý đô thị thành phố chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố tham mưu Văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các Sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện Yên Sơn cung cấp tài liệu, số liệu liên quan. Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố và các cơ quan, đơn vị thực hiện lập Đề án phân loại đô thị và đề nghị công nhận thành phố Tuyên Quang là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Tuyên Quang đảm bảo chất lượng và tiến độ.
 

 

                                                          Tin, bài: Văn phòng HĐND và UBND thành phố


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: