Thành phố Tuyên Quang không để xảy ra điểm nóng, đơn thư vượt cấp
Thứ Ba, ngày 8 tháng 10 năm 2019 - 9:12

9 tháng đầu năm 2019, công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ở thành phố Tuyên Quang đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp, các ngành đã tăng cường tiếp công dân, tổ chức đối thoại để giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội

     Công tác thanh tra được thành phố triển khai đúng, trúng các vấn đề trọng tâm. Cụ thể, thành phố đã hoàn thành thanh tra đột xuất việc quản lý, sử dụng đất đối với hộ dân phường Nông Tiến, 1 hộ dân phường Ỷ La; kết luận thanh tra hoạt động thu chi tài chính đối với UBND An Khang; kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã, phường Tràng Đà, Tân Hà, An Tường trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân năm 2018; khảo sát, ban hành Quyết định thanh tra công tác thu, chi và quản lý quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của UBND phường Nông Tiến; ban hành Quyết định thanh tra toàn diện đối với Trường Tiểu học An Tường theo chỉ đạo của Thường trực Thành uỷ. Qua thanh tra, kiểm tra, không phát hiện ra sai phạm. Tuy nhiên, cán bộ thanh tra cũng đã tham mưu để thành ủy, UBND thành phố, các đơn vị nghiêm túc khắc phục, chấn chỉnh, sửa chữa những hạn chế thiếu sót trong công tác quản lý, điều hành.


Cán bộ thanh tra thành phố Tuyên Quang trao đổi nghiệp vụ.

    Bên cạnh công tác thanh tra, công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo được đơn vị chú trọng thực hiện. Theo đó, cơ quan thanh tra tham mưu cho UBND thành phố thành lập tổ tư vấn tham mưu xử lý, giải quyết đối với đơn thư có nội dung phức tạp, tồn đọng, kéo dài; kế hoạch về giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị của công dân trên địa bàn thành phố Tuyên Quang năm 2019; văn bản chỉ đạo về tăng cường công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân. Đối với những vụ việc nổi cộm trên địa bàn, Ban tiếp công dân đã chủ động tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân để tuyên truyền, vận động, thuyết phục và tìm cách giải quyết thấu đáo.

Ông Trần Long, Chánh Thanh tra thành phố Tuyên Quang cho biết: 9 tháng năm 2019, các cấp, các ngành của thành phố đã tiếp 479 lượt người; tiếp nhận 509 đơn thư. Trong đó, đã giải quyết xong 447 đơn, số còn lại đang xác minh, giải quyết. Đơn vị đã tham mưu cho UBND thành phố giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc khiếu kiện về đất đai tồn đọng phức tạp kéo dài, điển hình như vụ việc của bà Phạm Thị Nhật, tổ 18, phường Tân Quang; ông Nguyễn Hồng Thông, tổ 8, phường Minh Xuân; ông Vũ Tất Vinh, tổ 2, phường Minh Xuân, bà Hoàng Thị Khánh, tổ 1, phường Tân Hà; bà Nguyễn Thị Tường Liên, thôn 11...

Thời gian tới, thành phố Tuyên Quang tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; nắm chắc tình hình cơ sở, dự báo khả năng phát sinh đơn thư để chủ động đề ra biện pháp xử lý kịp thời; thường xuyên rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài, mới phát sinh, không để xảy ra “điểm nóng”, đơn thư vượt cấp. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước trong việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo.

Theo:TQĐT


Tổng số: 34 | Trang: 1 trên tổng số 4 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: