Ủy ban nhân dân thành phố họp phiên thường kỳ tháng 8 phương hướng nhiệm vụ tháng 9
Thứ Hai, ngày 26 tháng 8 năm 2019 - 14:58

Ngày 22/8/2019 Ủy ban nhân dân thành phố họp phiên thường kỳ tháng 8 năm 2019. Chủ trì cuộc họp đồng chí Tô Hoàng Linh, Chủ tịch UBND thành phố, tham dự có các thành viên UBND thành phố; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thành phố; lãnh đạo UBND các xã, phường.

       

    Trong tháng 8 năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố có bước phát triển, đời sống nhân dân ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững... Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Một số xã, phường chưa xử lý dứt điểm các công trình xây dựng trái phép, các trường hợp vi phạm trật tự đô thị theo quy định; tiến độ đầu tư xây dựng và giải quyết các quy hoạch treo còn chậm; dịch tả lợn Châu Phi vẫn còn diễn ra, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn nâng cấp đô thị thấp, tỷ lệ thu ngân sách thấp...


      Kết luận cuộc họp Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu trong tháng 9/2019, các phòng, ban, cơ quan thành phố và các xã, phường - Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 22/01/2019 của UBND thành phố về việc thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 08/01/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, phối hợp thiếu chặt chẽ. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng kiên cố hoá kênh mương, xây dựng nhà văn hoá thôn, xóm, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên theo Nghị quyết của HĐND tỉnh; làm đường bê tông xi măng, cống thoát nước ngõ thôn, xóm, tổ dân phố theo Nghị quyết của HĐND thành phố. tổ chức, hoàn thành tốt diễn tập phòng thủ thành phố năm 2019... 

Tin: Văn phòng HĐND và UBND thành phố


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: