Kiểm soát người vào tỉnh để phòng, chống dịch Covid-19
Thứ Năm, ngày 23 tháng 9 năm 2021 - 7:33

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản 3556/UBND-KGVX ngày 22-9-2021 Về việc kiểm soát người vào tỉnh để phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm một số nội dung: Tất cả người dân đến hoặc trở về tỉnh Tuyên Quang phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR chưa quá 72 giờ hoặc test nhanh kháng nguyên chưa quá 24 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu; phải khai báo y tế và thực hiện nghiêm túc 5K của Bộ Y tế.

 

Cán bộ y tế kiểm tra giấy tờ người dân di chuyển vào thành phố Tuyên Quang tại chốt kiểm dịch xã Đội Bình (Yên Sơn).

Riêng đối với người đến và trở về tỉnh từ địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ (tính đến phạm vi cấp xã) cần thực hiện: Người đến từ vùng đỏ, cam phải thực hiện cách ly y tế tập trung 14 ngày và xét nghiệm như trường hợp F1, lấy mẫu để xét nghiệm SARS-CoV-2 02 lần (vào ngày thứ 7 và ngày thứ 14) kể từ khi vào cơ sở cách ly; kết quả xét nghiệm ngày thứ 14 âm tính sẽ kết thúc cách ly tập trung và bàn giao về địa phương nơi đăng ký lưu trú để tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 14 ngày tiếp theo. Người sinh sống, lưu trú tại các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15 hoặc khu vực đang thực hiện cách ly y tế (vùng vàng), thực hiện cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú 14 ngày, kể từ ngày về địa phương và lấy mẫu xét nghiệm 2 lần; sau đó tự theo dõi sức khỏe 14 ngày tiếp theo. Người đến hoặc trở về từ vùng màu xanh, phải tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày.

Đối với các trường hợp thực hiện nhiệm vụ công tác, tỉnh cũng có quy định cụ thể như: Phải có giấy công tác, giấy giới thiệu…; xét nghiệm SARS-CoV-2 hoặc test nhanh.

Đối với phương án tổ chức hoạt động vận tải hành khách, UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh để hướng dẫn các hoạt động vận tải hành khách đảm bảo theo quy định và các biện pháp an toàn về phòng, chống dịch. 

Theo TQĐT


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: