Phường Ỷ La tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021
Thứ Năm, ngày 17 tháng 6 năm 2021 - 14:19

Sáng ngày 17/6, Ban chỉ đạo diễn tập phòng thủ thành phố Tuyên Quang đã chỉ đạo phường Ỷ La tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021.

           Thực hiên diễn tập phần cơ chế : Hội nghị Ủy ban nhân dân triển khai nhiệm vụ chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ thường xuyên lê trạng thái SSCĐ cao...

       Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ phường Ỷ La năm 2021 được tiến hành diễn tập vận hành cơ chế tại hội trường với các nội dung chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển phường vào các trạng thái quốc phòng - an ninh. Đây là giai đoạn, lực lượng quân sự phường, công an phường nhận lệnh chuyển trạng thái từ sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; Đảng ủy, UBND phường nhận Chỉ thị, Nghị quyết chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng và triển khai cho các tổ chức đoàn thể của phường thực hiện các bước chuyển trạng thái sẵn sang chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao.
      Với tinh thân luyện tập nghiêm túc, ý thức trách nhiệm cao và vận dụng linh hoạt vào tình hình thực tế của địa phương. Các giai đoạn diễn tập được thực hiện tuần tự theo nội dung. Việc xử lý tình huống, ra các Nghị quyết và tổ chức điều hành của Đảng ủy và UBND phường có trọng tâm, sát với thực tế, nên cuộc diễn tập năm 2021 của phường Ỷ La đã thành công tốt đẹp. Được ban chỉ đạo thành phố đánh giá đạt loại giỏi.

 

                                               Tin và ảnh: Thanh Xuân ( Trung tâm VH, TT và TT thành phố)


 


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: