Lãnh đạo HĐND Thành phố
Thứ Ba, ngày 29 tháng 11 năm 2016 - 14:0


 LÃNH ĐẠO HĐND THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

 


 Đồng chí      
NGUYỄN ĐÌNH TRUNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Chủ tịch HĐND Thành phố


Đồng chí
Phạm Thị Thành Chung
Uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND TP
 
Đồng chí
Phan Thị Mỹ Bình
Phó Chủ tịch HĐND TP

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: